– Ett maxvärde som gäller i hela EU för hur mycket tillsatt socker som är acceptabelt i kosten skulle vara en styrka, säger Hanna Eneroth, nutritionist vid Livsmedelsverket.

Tillsammans med sina nordiska kolleger har hon skrivit till Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, och bett att en ny granskning av hur socker påverkar hälsan ska göras.

Efsa gjorde en granskning 2010 och kom då fram till att det inte fanns tillräckligt vetenskapligt underlag för att sätta ett maxvärde för tillsatt socker. Men sedan dess har det kommit mycket ny forskning om sambanden mellan sockerkonsumtion och övervikt och diabetes typ 2, anser myndighetscheferna på livsmedelsverken i Sverige, Finland, Danmark, Island och Norge.

De nordiska näringsrekommendationerna säger redan nu att maximalt tio procent av energin ska komma från tillsatt socker.