Inga fall av stelkramp eller röda hund och bara ett fall av Hib-infektion bland barn under fem år rapporterades förra året. Antalet fall av kikhosta minskade jämfört med 2014, men låg ändå på en högre nivå än tidigare år. Totalt vårdades 45 barn på sjukhus för kikhosta och ett barn avled.

Det visar en rapport om vaccinationstäckning och sjukdomsuppföljning under 2015 som sammanställts av Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Vaccinationstäckningen är fortsatt hög och över 97 procent av alla tvååringar var fullt vaccinerade enligt det vaccinationsprogram som gäller. Andelen flickor som är vaccinerade mot hpv ligger kvar på omkring 80 procent.

– Det är glädjande att så många väljer att vaccinera sina barn. Det ger barnen gott skydd mot en rad allvarliga sjukdomar och det ger oss möjlighet att hålla sjukdomarna under kontroll i Sverige, säger Tiia Lepp, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Läkemedelsverket har också följt upp de 553 rapporter om misstänkta biverkningar som inkommit för de 1,1 miljoner doser av vaccin som getts under förra året. Enligt myndigheten handlar det om redan kända och övergående biverkningar som feber samt lokal svullnad och smärta på injektionsstället.