I slutet av april hade Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, en workshop om specialistutbildning för röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker, riktad till programansvariga, eller motsvarande, på universiteten.

– Vårt krav är en utbildning som regleras i högskoleförordningen och ger skyddad specialistbeteckning, säger Bodil Andersson, vice ordförande i SFR.

Max ett par år

Hon uppfattar signalerna från lärosätena som mycket positiva. Bodil Andersson föreslår att röntgenkliniker redan nu inrättar AST, akademisk specialisttjänstgöring, utifrån sina behov och skräddarsyr en utbildning.

– De som börjar nu vinner tid. En utbildning tar i alla fall två år och längre än så hoppas vi att det inte dröjer.

AST, en modell Vårdförbundet driver med betald utbildning knuten till en tjänst, kan inrättas på både stora och mindre sjukhus och kurser kan väljas i hela landet.

– Nu behöver startskottet fyras av. En specialistutbildning i radiografi skulle innebära en otrolig utveckling av området och av professionen. Det är så många röntgensjuksköterskor som vill komma vidare i sitt yrke, säger Bodil Andersson.