Fentanyl Orion används vid svår kronisk smärta hos vuxna och vid långtidsbehandling av svårt kronisk smärta hos barn över två år.

Alla förpackningar ur batchen P0059AB0AA ska omedelbart lämnas in till apoteket för utbyte, enligt uppmaningen via Läkemedelsverket.  

Indragningen sker sedan tillverkaren fått in en reklamation om att ett plåster med styrkan 25 μg/h hittats i en förpackning för plåster med 12 μg/h. Patienter som har förpackningen hemma uppmanas att inte använda plåstren utan byta dem på apoteket.

Tillverkaren uppges ha informerat sjukvården och alla apotek att inte använda eller sälja de aktuella förpackningarna.