Allra flest fall var det i mitten av februari i år, men i slutet av april 2016 rapporterades det ett stort utbrott av vinterkräksjuka i Stockholm. Över 300 insjuknade och de hade alla ätit i skolmatsalar som har ett gemensamt produktionskök. Till att börja med kunde calicivirus inte påvisas i de patientprover som analyserades med vanliga metoder, men genom utvidgad analys med helgenomssekvensering kunde det till slut fastställas att det rörde sig om en ny variant av sapovirus (genotyp V).

I gruppen calicivirus ingår norovirus och sapovirus. Calicivirusinfektioner är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, men sedan 2003 rapporterar flertalet av landets viruslaboratorier frivilligt antalet analyserade prover och hur många av dem som är positiva till Folkhälsomyndigheten. Den gångna säsongen 2015-2016 rapporterades 3 929 fall av norovirus och 256 fall av sapovirus. Antalet fall ute i samhället är mångdubbelt fler.

Av antalet fall att döma var det gångna vintern av det mildare slaget, precis som de två föregående åren. Vanligtvis brukar en mild säsong följas av att fler personer drabbas året därpå. Varför man nu sett tre milda säsonger efter varandra har Folkhälsomyndigheten inget svar på.