Det är tidningen Nursing Times som gjort en egen undersökning bland 500 brittiska sjuksköterskor. Resultatet liknar de undersökningar som gjorts bland landets röstberättigade medborgare i stort inför den historiska folkomröstningen.

Yngre sjuksköterskor är mer positiva till att stanna i EU. Äldre vill i större utsträckning lämna. Och många väntar in i det sista med att bestämma sig.

Står neutrala

I Nursing Times undersökning svarade 41 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna att de vill att Storbritannien stannar i EU. 43 procent svarade att de tänker rösta för brexit, det vill säga ett utträde. Resten hade ännu inte bestämt sig.

Sjuksköterskornas fackliga organisation i Storbritannien, Royal collage of nurcing, RCN, har ställt sig neutral i frågan om Storbritanniens framtid i EU. Men det finns framträdande personer inom organisationen som tagit ställning för ett fortsatt medlemskap.

Uppmanar medlemmarna

Det sjuksköterskornas fackliga organisation varit tydlig med är att uppmana alla sina medlemmar att gå till valurnorna i dag och utnyttja sin rösträtt.

Barnmorskornas organisation, The Royal College of Midwives, har däremot officiellt tagit ställning för att Storbritannien ska stanna i EU. Ett argument som framförts är att medlemskapet stärkt rättigheterna för landets gravida.

Vallokalerna är öppna till klockan tio i kväll.