Ända sedan landstinget i Sörmland och Vårdförbundet kom överens om en särskild lönesatsning för sjuksköterskor inom vissa verksamheter har frågan debatterats hett och båda parter har fått skarp kritik, främst för att den bara gällde vissa verksamheter.

Nu har landstinget fattat beslut om att bygga ut satsningen till att gälla alla sjuksköterskor som arbetar oregelbundna tider inom dygnet-runt-verksamhet.

Det handlar om i snitt 3 500 kronor, men pengarna ska fördelas individuellt vilket innebär att en del kan få mer och andra mindre. Målet är att öka lönespridningen, poängterar landstinget i ett pressmeddelande.

– Beslutet är en komplettering till den tidigare satsningen. Förutom att underlätta personalförsörjningen syftar det till att minska behovet av bemanningsföretag och ge oss bättre möjlighet att erbjuda sjukvård i egen regi som vi annars skickar utanför länet säger Jörgen Striem, biträdande landstingsdirektör.