Var personer som arbetar i vården väljer att bosätta sig i Sverige följer olika mönster. Läkarna bor framför allt i storstadsregionerna, medan sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden i högre grad är geografiskt utspridda. Även inom de större städerna tenderar olika yrkesgrupper att bo i olika bostadsområden. Det visar statistik från Statiska centralbyrån som publicerats nyligen.

Att sjuksköterskor har en större spridning över landet påverkas av att de har en större roll inom kommunernas äldrevård och äldreomsorg än läkarna. Totalt sett bor ändå de flesta sjuksköterskorna i städer med över 10 000 innevånare. Sjuksköterskor med specialistutbildning koncentreras till städer med universitetssjukhus, till exempel två tredjedelar av alla operations- och röntgensjuksköterskor.

Tio procent av alla anställda i Sverige arbetar i vården. Totalt handlar det om cirka 400 000 läkare, sjuksköterskor och undersköterskor/vårdbiträden som bland annat bemannar landets drygt 50 större sjukhus och mer än 1 100 vårdcentraler.