Under våren har sjuksköterskor som blivit examinerade under 2016 och fått sitt första jobb svarat på Vårdfokus första-lönen-enkät. Resultaten har vi sammanställt på en karta som du hittar här.

Vårdfokus kartläggning visar att landstingen och regionernas löneliga toppas av Stockholm och Södermanland, där medianlönen ligger på 25 500 kronor i månaden för nyexaminerade.

Över 25 000

Norra Sverige har högre förstalöner än södra Sverige. Men allra bäst betalt får nya sjuksköterskor av kommunerna, förutom i Stockholm där det i stället är de privata arbetsgivarna som har högst löner.

Vår kartläggning visar att:

  • 10 av 21 landsting/regioner har en medianlön på 25 000 kronor eller mer.
  • Kommunerna betalar i snitt 2 000 kronor mer i månaden än landstingen, men på vissa håll är det betydligt mer.
  • Medianlönen för en ny landstingsanställd sjuksköterska är 1 500 kronor mer i Stockholm och Södermanland än i Halland, som enligt de svar vi fått in ligger lägst i lön för nyutbildade sjuksköterskor.

Vi redovisar allt

På vår första-lönen-karta visar vi vilka landsting som har en medianlön över 25 000 och hur mycket olika arbetsgivare betalar nyutbildade i olika delar av Sverige.

Vi har valt att redovisa medianlönen för alla arbetsgivare i alla län där vi fått in siffror. Även i de fall där vi bara fått in några få svar. Detta för att vi tror att det är intressant information. Men för att du ska kunna värdera siffrorna så berättar vi genomgående hur många svar uppgifterna bygger på.

Med medianlön menas att det är lika många som tjänar mer och lika många som tjänar mindre än den lön som anges. Detta är ett bra mått som brukar användas till lönestatistik.

Storstadsområdet Göteborg

För Västra Götalands län påverkas medianlönen för regionanställda när vi bryter ut storstadsområdet Göteborg, där lönerna är lägre. Då ser det ut såhär:

  • Hela länet: 24 600 (118 svar)
  • Göteborg: 24 500 (64 svar)
  • Länet minus Göteborg: 24 700 (54 svar)

Lägst lön i Malmö

Samma sak gäller i Skåne. Där sticker framför allt Malmö ut med lägre löner enligt de svar vi fått in. När vi jämför tre stora skånska städer ser det ut såhär:

  • Malmö: 24 000 (11 svar)
  • Lund: 24 300 (14 svar)
  • Helsingborg: 25 500 (3 svar)
  • Hela länet: 24 700 (41 svar)

Till första-lönen-kartan.