Som Vårdfokus tidigare berättat föreslog personallandstingsrådet Per Carpelan (M) i höstas att landstinget ska överta ansvaret för specialistsjuksköterskeutbildningen. Syftet är att öka rekryteringen av specialistsjuksköterskor.

Förslaget fick kritik från flera håll. Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeföreningen anser att ansvaret för specialistexamen ska ligga på högskolor och universitet för att säkra den akademiska nivån på utbildningen.

"Det är helt fel väg att gå för att lösa bristen på specialistsjuksköterskor", sade Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro till Vårdfokus tidigare.

Beslutet som fattades sent igår kväll innebär att landstinget i Stockholm nu kommer att ansöka hos regeringen om att få överta ansvaret för specialistutbildningen av sjuksköterskor. En första formell ansökan kommer att skickas in efter sommaren.