Tillräckliga språkkunskaper kan intygas på flera olika sätt, säger enhetschef Helena Scarabin på Socialstyrelsen.

– Det krävs inte att man ska ha genomgått särskilda prov eller utbildningar. Ett intyg från en vårdgivare kan till exempel visa att personen har språkkunskaper på en nödvändig nivå, säger hon.

För patientsäkerheten

De nya reglerna om språkkunskaper för legitimerad personal med utbildning inom EU infördes den 15 april. Tidigare gällde reglerna bara för dem som utbildat sig i ett land utanför EU.

– Språket är viktigt för patientsäkerheten, säger Helena Scarabin.

Socialstyrelsens nya föreskrifter som reglerar språkkraven träder i kraft 15 juli.

Norska och danska

Nödvändiga kunskaper i svenska språket kan visas genom betyg eller intyg om godkänt resultat i svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 eller någon annan kurs eller prov som ger behörighet till högskolestudier. Kunskaperna kan också visas genom intyg från vårdgivare som styrker att yrkesutövaren har språkkunskaper på rätt nivå.

Det är inte nödvändigt att ha kunskaper i just svenska. Motsvarande kunskaper i norska eller danska går också bra.