Stort fokus läggs på bedömning av studenter när de gör sin kliniska utbildning. Det är en komplicerad process som kräver att studenten visar kunskaper, färdigheter och professionell attityd.

– Arbetsbelastning, tid, resurser, tillräckligt förberedda handledare och tillgång till tillförlitliga bedömningsinstrument påverkar kvaliten på studenternas kliniska utbildning och utvärdering, säger Vivien Xi Wu.

Hon är lärare på sjuksköterskeutbildningen vid Singapores universitet, men har just doktorerat vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Vivien Xi Wu har utvecklat ett instrument för att underlätta bedömning av studenterna. Hon har gjort det baserat på en litteraturgenomgång, kvalitativa forskningsresultat och kärnkompetensen från sjuksköterskeprofessionen.

Instrumententet kallas The holistic clinical assessment tool, HCAT. Det kan användas för att utvärdera studenternas kompetens och ge feedback för att förbättra det kliniska lärandet.

Instrumentet är tänkt som ram för självreflektion men också som underlag för handledarna. I Vivien Xi Wus studier har det framkommit att handledarna tycker att det saknas bedömningsinstrument.