Undantaget för antroposofernas medel har funnits sedan 1993. Det innebär att de har haft särskilda tillstånd för att sälja och använda sina preparat och det har inte behövts något godkännande av Läkemedelsverket på samma sätt som för vanliga läkemedel.

Men nu har regeringen bestämt sig för att lägga fram ett lagförslag som gör att det inte längre blir möjligt att bevilja särskilda tillstånd. Man säger också att det inte kommer något förslag om särreglering av antroposofiska medel. De kommer alltså att omfattas av samma regler som alla andra läkemedel.

I ett första skede får dock antroposoferna behålla sitt undantag i två år. Därefter får de tre år på sig att ta fram de underlag som krävs för att de ska kunna ansöka hos Läkemedelsverket om godkännande av sina preparat. En omställningsperiod på sammanlagt fem år alltså.

EU har tidigare ställt krav på att Sverige måste införliva antroposofiska och homeopatiska medel i den svenska läkemedelslagstiftningen eller förbjuda dem.

Vidarkliniken skriver i en kommentar på sin hemsida att de ser dagens besked från regeringen som positivt: "Regeringens beslut ger oss i praktiken fem år av förberedelser för att få våra läkemedel registrerade, vilket vi bedömer som en rimlig tid."