Det är sedan tidigare känt att mammor som har övervikt eller fetma har ökad risk för komplikationer under graviditet och förlossning. En sådan komplikation kan vara att barnet drabbas av syrebrist vid förlossningen, så kallas asfyxi. Nu visar en stor svensk studie att även en större viktökning mellan graviditeter kan öka den risken, framför allt för de kvinnor som var normalviktiga innan första graviditeten.

Resultatet bygger på data från det svenska medicinska födelseregistret och omfattar mer än en halv miljon mammor som födde sitt första och andra barn under perioden 1992 – 2012.

Återgå till ursprungsvikt 

– Viktökning mellan graviditeterna ökar också risken för andra komplikationer under graviditeten och hos det nyfödda barnet. Huvudbudskapet är att efter förlossningen bör kvinnor få rådet att återvända till den vikt de hade före graviditeten, säger Martina Persson, forskare och barnläkare vid institutionen för medicin vid Karolinska institutet och Sachsska barn-och ungdomssjukhuset.

Studien "Inter-pregnancy weight change and risks of severe birth-asphyxia-related outcomes in singleton infants born at term"  är publicerad i tidskriften PLOS Medicine.