Utbildningsförmånen innebär att regionanställda sjuksköterskor får möjlighet att läsa en ettårig specialistutbildning och samtidigt få en förmån på 19 000 kronor i månaden.

Kostnaden för de hundra extra utbildningsplatserna beräknas bli cirka 11,5 miljoner kronor.

Beslutet fattades i går, onsdag, av en enig personalnämnd i Region Skåne.  År 2025 beräknas nämligen behovet av specialistsjuksköterskor i regionen ha ökat med cirka 2 000 personer, enligt ett pressmeddelande från regionen. Beslutet förklaras också av regeringens vilja att öka antalet utbildningsplatser.