Nordiska jordemorförbundets ordförande Hildur Kristjánsdóttir inledde kongressen med att tala om vikten av att barnmorskor tar plats i politiken. De behövs i ledande positioner för att kunna vara med och påverka den vård de verkar i, anser hon.

Under tre dagar, 12-14 maj, samlas över 800 deltagare från hela världen för att sprida kunskap om den senaste forskningen inom kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa.

Från hela världen

Majoriteten av professorer, forskare och barnmorskor kommer från de nordiska länderna, men det finns även långväga gäster från till exempel Nepal och Swaziland deltar.

Temat för årets konferens är ”Midwives4all” och belyser barnmorskans betydelse för kvinnors rättigheter till en god och jämlik vård globalt.

Med över 100 föredrag och seminarier samt ett drygt 40 tal posters kommer allt från amning och abort till bäckenbottenskador och prevention att diskuteras.

– Kongressen är en enorm källa till kunskap och stimulans för vårt fortsatta arbete. Utöver alla programpunkterna knyts även viktiga sociala nätverk här, säger Eva Nordlund som är vice ordförande i Barnmorskeförbundet och en av arrangörerna.