Det finns misstankar om att det ämne som läckt ut är toulen, som kan orsaka akut berusning och luftvägsirritation. Doften påminner om bensen.

– Men vi inväntar att vi ska få det bekräftat, säger räddningstjänstens ledningsförman Jonas Fröjmark till Aftonbladet.

Larmet kom cirka 12.15 i dag. Delar av område runt den sju våningar höga byggnaden Sci Life Lab i Solna, där bland andra Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan bedriver forskning, är avspärrade och ett stort antal räddningsfordon, polisbilar och ambulanser finns på plats.

Elva personer som har arbetat i laboratoriet ska enligt Aftonbladet ha drabbats av yrsel och domningar i ansiktet, men skadorna har hittills bedömts som lindriga.

Räddningstjänstens bedömning i nuläget är att det inte finns någon risk för explosion, men räddningspersonal klädda i blå skyddsdräkter och gasmasker har tagit sig in i byggnaden för att försöka ta reda på vad det är för ämne som läckt ut från högrisklaboratoriet.