Nya rekommendationer från Världshälsoorganisationen, WHO, om multiresistent tuberkulos kan innebära att fler kan behandlas framgångsrikt.

Det handlar dels om att det nu finns nya DNA-baserade diagnostiska test som identifierar de genetiska mutationer i tuberkulosstammarna som gör dem resistenta mot olika slags antibiotika. Testet ger svar redan efter ett till två dygn.

Snabbare och billigare

Testet gör det möjligt att avgöra om patienten har multiresistent tuberkulos eller den allvarligare varianten, extremt resistent tuberkulos, som är okänslig för fler sorters antibiotika.

För patienter som har den första varianten, multiresistent tuberkulos, finns det nu en behandling som kan ges under en kortare tid än traditionell behandling och som dessutom är mycket billigare. Det ska förhoppningsvis göra att fler fullföljer behandlingen och blir friska, tror WHO.

Fåtal fall i Sverige

"Det här är viktiga steg framåt i arbetet med att tackla den kris vi står inför med multiresistent tuberkulos", säger Mario Raviglione, chef för WHO:s globala tbc-program.

I Sverige anmäldes 22 fall av multiresistent tuberkulos under förra året och ett fall av extremt resistent tuberkulos. Av de fyra XDR-TB-fall Sverige haft tidigare är alla numera botade.