I dag på morgonen öppnade operationsenheten på Norra Älvsborgs, sjukhus i Trollhättan igen.

Enligt Niklas Claesson, kommunikationschef inom Nu-sjukvården i Västra Götalandsregionen, ska så gott som alla de medarbetare som i förra veckan akut insjuknade med stickningar i halsen och andningssvårigheter vara tillbaka på jobbet igen.

Av det 20-tal som insjuknade var endast fyra fortfarande sjukskrivna i går.

Västfastigheter, som ansvarar för lokalerna, har själva och tillsammans med utomstående experter gjort omfattande analyser av vad som kan ha orsakat det plötsliga insjuknandet hos personalen, men alla prover har visat att det inte finns något onormalt i lokalerna.

– För närvarande har vi ingen teori om vad som kan ha hänt eftersom inga av alla de analyser som gjorts pekar i någon särskild riktning, säger Niklas Claesson.

Första dagen insjuknade 17 medarbetare akut. Under några dagar därefter insjuknade ytterligare ett fåtal personer. Men sedan dess har ingen mer blivit sjuk, enligt Niklas Claesson.