I en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine har rökares och före detta rökares lungfunktion testats med spirometri och jämförts med lungfunktionen hos människor som aldrig rökt. Totalt ingick drygt 2 700 individer i studien.

Resultatet visar att hälften av de rökare och före detta rökare som hade kliniska symtom på kronisk obstruktiv lungsjukdom, kol, hade normala spirometrivärden. Exempelvis att de hostade, hade tecken på bronkit eller lätt drabbades av andnöd.

– Det här resultatet visar att vi måste sluta stirra oss blinda på spirometrivärdet. Jag tror att många läkare ställer diagnosen kol enbart utifrån vad spirometrin visar och det är helt fel, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet, till Dagens Medicin.

Han tror att många av rökarna går miste om effektiva behandlingar för att de inte når dagens uppsatta spirometrikriterier för kol.