Utan rätt utbildning riskerar patienter med de komplexa sjukdomarna en försämrad vård, hävdar Ann-Britt Zakrisson, ordförande i Astma-, allergi- och kolsjuksköterskeföreningen (Asta) och Åsa Andersson, strategisk rådgivare i Svensk sjuksköterskeförening, i en debattartikel i Dagens Medicin i dag.

Sjukdomarna kräver kvalificerade insatser och hög kompetens av sjuksköterskor både i primär- och specialistvård, betonar sjuksköterskorna. Men det saknas en sammanhållen nationell specialistutbildning för sjuksköterskor på avancerad nivå. Bara två lärosäten ger utbildning som fristående kurser och andra lärosäten har uppdragsutbildningar som inte alltid är på avancerad nivå.

Debattörerna lyfter fram sex kärnkompetenser som utbildningen bör ge. I dessa ingår bland annat att sjuksköterskan självständigt ska kunna initiera och påbörja utredning och behandling av patienterna, arbeta evidensbaserat, leda systematiskt patientsäkerhetsarbete och delta i arbetet med e-hälsa för patienterna.