Ett stort forskningsprojekt om genetiken kring graviditetslängd har fått över 15 miljoner kronor i stöd från svenska Vetenskapsrådet, norska Vetenskapsrådet, amerikanska March of Dimes och Sahlgrenska akademin. Alla studier leds av professor Bo Jacobsson vid Sahlgrenska akademin och kommer att utföras i Sverige, Norge och USA.

Förlossningar som startar för tidigt eller för sent innebär ökade risker, men kunskapen om varför en förlossning startar vid en viss tidpunkt är mycket bristfällig. Man vet att det regleras av genetiska mekanismer. En kombination av registerbaserade studier och DNA-studier ska nu förhoppningsvis kunna ge svar på vilka faktorer som startar en förlossning, samt vilken roll arv respektive miljö spelar vid förtidsbörd och överburenhet.

För tidig födsel ökar påtagligt risken för cerebral pares, autism och andra neurologiska funktionshinder, men i dag finns begränsade möjligheter att förebygga förtidsbörd. Även överburenhet (förlossning från 42 fullgångna graviditetsveckor) innebär ökade risker för barnet och kan leda till svåra komplikationer också för mamman. Det drabbar 6-8 procent av alla gravida.

– Den rådande policyn är att förlossningen sätts igång vid 42 fullgångna veckor, men i och med den begränsade förståelsen för vad som startar en förlossning är de metoder som i dag används för igångsättning inte optimala, säger Bo Jacobsson i ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin.

Resultat från forskningsprojektet väntas kunna presenteras i slutet av 2016 och fram till 2020.