Världshälsoorganisationens, WHO:s, mål är att år 2025 ska minst hälften av alla spädbarn på jorden helammas tills de är sex månader. Men risken är stor att målet inte uppnås, berättar Sveriges Radio i dag.

Kina är ett av flera länder där utvecklingen går åt motsatt håll. Helamningen upp till sex månader har sjunkit till 27 procent och i storstäderna ända ner till 17 procent, vilket oroar Världshälsoorganisationen.

Mammor får råd att ge nappflaska med ersättning redan på bb, och fortfarande förekommer att barnmatsindustrin delar ut gratisprover på bb. Att amma offentligt är otänkbart för de flesta och föräldraledigheten är bara 3,5 månader.