– Jag blev helt knäckt när Socialstyrelsen meddelade mig hur det låg till. Stirrade på beskedet i säkert en kvart innan jag förstod innebörden av det, säger barnmorskan som själv inte vet hur det kommer sig att hon aldrig fick sin legitimation.

Hon gick ut barnmorskeutbildningen 2004. I samma veva flyttade hon, hennes man och deras två barn från en lägenhet till en villa. Allt var en enda röra. Båda jobbade och studerade om vartannat, samtidigt som de under mellantiden bodde på tillfälliga adresser. Hon minns att en del brev under den här perioden hamnade fel eller kom bort.

Måste ansöka om legitimation

Det är alltid individen själv som efter examen måste ansöka hos Socialstyrelsen om att få legitimation.

– På något sätt måste jag ha missat att jag inte hade fått bekräftelse på att jag fått den. Men exakt vad som gick fel vet jag faktiskt inte. Jag har i alla år tagit för givet att jag varit legitimerad, säger hon.

Direkt efter utbildningen började hon jobba som barnmorska på en av Stockholms många förlossningskliniker. När hon i februari i år skulle börja på ett nytt jobb inom mödravården hade hon under flera år arbetat som barnmorska på en annan stor förlossningsklinik.

Ingen kontroll av arbetsgivarna

Uppenbarligen har ingen av arbetsgivarna kontrollerat att hon verkligen hade legitimation, vilket antingen kan göras genom att begära en kopia på legitimationen eller göra en direktkontroll i Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, det så kallade HOSP-registret, vilket är säkrare.

Barnmorskan, som bara två veckor efter sin första kontakt med Socialstyrelsen fick sin legitimation registrerad, är nu anmäld till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. I anmälan skriver Socialstyrelsen att de ser mycket allvarligt på att hon har arbetat inom ett ensamrättsyrke utan legitimation.

– Det känns jätteobehagligt. Men det hade känts ännu värre om jag vetat med mig att jag hade skadat någon patient. Det måste vara något systemfel. För om jag kan begå ett sådant här misstag kan jag bara tänka mig hur lätt det kan bli fel för andra som kanske inte har svenska som modersmål eller är allmänt slarviga, vilket jag normalt inte är, säger barnmorskan.