"I hope I die before I get old", sjöng The Who i My Generation song. Låten är ett av flera exempel på hur äldre och åldrande beskrivs i poplåtar – oftast i negativa ordalag.

Jacinta Kelly är sjuksköterska och universitetslektor på Angela Ruskin universitetet i Cambridge. Hon har gjort en studie där hon granskat musik från 1930 och fram till i dag. Av 76 låtar som handlar om att bli äldre fokuserar 55 på negativa aspekter.

When I´m 64

Popmusik har stort inflytande på attityder och beteenden och de som skriver texter har ett ansvar, anser Jacinta Kelly, enligt en artikel från BBC.

The Beatles och Elton John har flest låtar med på den negativa listan. "When I´m sixty four" med Beatles tar Jacinta Kelly som ett exempel. Textraderna "when I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greeting, bottle of wine" ifrågasätter om någon som är gammal är värd att bli älskad, menar hon.

De sista ljuva åren

Jacinta Kelly säger att det naturligtvis finns en frihet att skriva och sjunga vad man vill och att det vore omöjligt att införa någon slags censur, men hon önskar att fler textförfattare ansträngde sig för att komma förbi de negativa stereotyperna.

Frågan är om en studie av svenska låtar skulle ge samma resultat när det gäller andelen negativa texter? "De sista ljuva åren" skulle i alla fall väga upp på den positiva sidan.