Vaccinationstäckningen för hpv fortsätter att ligga kring 80 procent. Det visar uppdaterade siffror för år 2015 från Folkhälsomyndigheten.

– Vi skulle helst se att andelen vaccinerade låg ännu högre, i samma nivå som för övriga vacciner i barnvaccinationsprogrammet, för att uppnå bästa möjliga skyddseffekt i befolkningen. Men det här är ett vaccin som är jämförelsevis nytt i det nationella vaccinationsprogrammet så en lägre andel är inte oväntad, säger Tiia Lepp, utredare vid enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

Alla flickor i årskurs 5 och 6 erbjuds två doser hpv-vaccin inom ramen för det allmänna nationella vaccinationsprogrammet.

Vårdfokus har tidigare berättat om att vaccinationerna redan har lett till att andelen flickor som drabbas av allvarliga cellförändringar senare i livet har minskat bland de som vaccinerats.