Forskarna har jämfört vaccinerade och ovaccinerade kvinnor när det gäller risken att få höggradiga cellförändringar i livmoderhalsen som kan utvecklas till cancer.

De som fått hpv-vaccin hade lägre risk än de som inte vaccinerats. Men skyddet var starkare ju tidigare vaccinet getts.

  • De som vaccinerats före 17 års ålder hade 75 procent lägre risk att få höggradiga cellförändringar.
  • De som vaccinerats när de var 17-19 år hade en skyddseffekt på 46 procent.
  • De som vaccinerats när de var 20-29 år hade en skyddseffekt på 22 procent.

I studien ingår 1,4 miljoner flickor och unga kvinnor i åldrarna 13-29 år som var bosatta i Sverige under åren 2006-2013. Drygt 236 000 av dem hade vaccinerats.

Olika typer av hpv-virus

Det finns mer än hundra olika typer av hpv-virus och de flesta drabbas någon gång i livet. Minst tolv av typerna klassas som högriskvirus eftersom en infektion kan leda till cancer. Hpv-typerna 16 och 18 orsakar omkring 70 procent av all livmoderhalscancer och det är också dem som vaccinet skyddar mot.

Forskarna kommer att fortsätta studera effekterna av hpv-vaccination för att se effekterna på just antalet fall av livmoderhalscancer. De höggradiga cellförändringarna som studerats i denna studie kan utvecklas till cancer, men först om flera år kommer man att kunna se om antalet cancerfall har minskat.