Det visar data från 35 000 patienter som finns inskrivna i det svenska hjärtinfarktregistret Swedeheart och som analyserats av forskare vid universitetsjukhusen i Uppsala och Stockholm. I studien har de jämfört handläggningen av patienter med misstänkt hjärtinfarkt före och efter införandet av högkänslig rutinmätning av hjärtmuskelproteinet troponin på några utvalda sjukhus i Sverige.

Studien, som publiceras i European Heart Journal, är den största i sitt slag och visar vilken faktisk nytta man har haft av att ersätta de äldre metoderna med de nya högkänsliga analyserna.

Flera olika aspekter har undersökts. Bland annat visar studien att patienterna har blivit bättre utredda och fått bättre behandling efter införandet av de högkänsliga analysmetoderna.

En stor fördel med dessa är att även mycket små infarkter som tidigare lätt missades numera kan upptäckas.

– Det har lett till att fler riskpatienter läggs in på hjärtintensivvårdsavdelningar. Fler kan alltså behandlas profylaktiskt för att förhoppningsvis slippa drabbas av allvarliga hjärt-kärlsjukdomar i framtiden, säger kardiologläkaren Kai Eggers vid hjärtintensivvårdsavdelningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala som lett studien.