Även bevisen för att viruset inte bara kan överföras från myggor till människa utan också via samlag har blivit starkare.

WHO avråder nu gravida kvinnor från att resa till drabbade områden.

Allt fler länder drabbade

Smittorisken har också ökat rent geografiskt. Hela 31 länder i Latinamerika och Karibien har rapporterat fall med infektioner som orsakats av zikaviruset. Över hela världen och i alla världsdelar rapporteras importerade fall av smittan. Enligt Ekot i Sveriges Radio undersöks just nu mer än ett dussin zikafall i USA där personer kan ha blivit smittade via sex.

Forskare har upptäckt viruset i fostervattnet på gravida kvinnor och bevisen för att viruset kan passera moderkakan och infektera fostret har blivit fler. Viruset har även hittats i blodet, hjärnvävnaden och ryggmärgsvätskan hos foster vilket lett till missfall, dödfödda barn och avbrutna graviditeter.

När zikaviruset först uppmärksammades i medierna talades det framför allt om att det kunde ge upphov till att barnen föddes med för litet huvud, mikrocefali. Men nu kommer allt fler rapporter om att det även kan ge upphov till en rad andra missbildningar och neurologiska sjukdomar.

Avråder inte gravida att resa

Folkhälsomyndigheten i Sverige har fortfarande inte gått ut med några allmänna råd om att avråda gravida från att resa till länder där zikaviruset sprids. I en intervju i Ekot säger statsepidemiologen Anders Tegnell att det inte är Folkhälsomyndighetens uppgift utan utrikesdepartementets.

– Om UD ger sådana råd så får det väldigt stora konsekvenser, för reseförsäkringar kommer inte längre att gälla. För då har man gått emot ett nationellt råd att åka till det landet, säger han.