Etiska reflektioner ligger inte i topp på behovslistan när lunchen krymper till tio minuter, överbeläggningarna radar upp sig längs korridorväggarna och telefonen ringer non stop. Men det är grymt viktigt, skriver Vårdfokus krönikör Tua Myhrman.

"Det skaver när sjukvårdspersonal fäller nedsättande kommentarer om andra människor. Det skär sig, passar inte in. Det går stick i stäv med själva grunden till att ha sökt sig till yrket".

Läs hela krönikan här.