I ett par artiklar har Vårdfokus nyligen beskrivit läget på dialysmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

– Där är man extra hårt drabbad men situationen är inte alls ovanlig, säger Dan Enell.

I Huddinge har hälften av personalen sagt upp sig och de som är kvar går på knäna medan patienterna bara blir fler. Arbetsmiljöverket överväger ett vitesförläggande, patienterna har anmält mottagningen till Inspektionen för vård och omsorg och Patientnämnden. 

– Vi vet inte exakt hur det ser ut i övriga landet, men jag har fått höra att många har det tufft. Här i Jönköping där jag jobbar ser det tomt ut inför sommaren, säger Dan Enell.

Det faktum att Vårdfokus artiklar rönt så stort intresse sedan han lade ut dem på Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförenings Facebook-sida, visar att många känner igen sig, menar han. Artiklarna har lästs och delats tusentals gånger.

Många har också valt att kommentera Vårdfokus artiklar och bekräfta att de anser att patientsäkerheten är hotad samt berätta om att det är tufft även på andra håll. " På min gamla dialysmottagning har massor slutat och fått bättre lön på andra avdelningar", skriver en läsare.

På måndag har Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening styrelsemöte och kommer att ta upp frågan om situationen på dialysmottagningarna i landet.

– Patientsäkerheten är det intressantaste när det gäller dialysen, det är den vi måste fokusera på. När blir det farligt för patienten? Vi kan ju inte stänga ned, vi har ju de patienter vi har. Det handlar kanske inte om ett exakt antal personal utan är en gråzon. Det är det viktigt att vi diskuterar inför sommaren, säger Dan Enell.