Resultaten av de livmodertransplantationer som hittills genomförts vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg är lovande. Det skriver sex läkare i en forskningsartikel i Läkartidningen.

Efter många år av djurförsök gjordes den första transplantationen på kvinnor år 2013.

Nio kvinnor som saknade livmoder ingår i den kliniska studie som startade då. Fem av dem har fått en livmoder från sin egen mamma och övriga från moster, syster, svärmor och familjevän.

Två av livmödrarna fick opereras bort under de första månaderna. Av de sju där transplantationen lyckades har fem blivit gravida genom IVF och fött barn. Alla är friska och barnen är i dag mellan 3 och 19 månader.

Forskarna vid Sahlgrenska kommer nu att starta två nya studier. En studie syftar till att försöka minska den långa operationstiden vid uttag av livmoder från donator. I en annan studie kommer man att använda sig av livmoder från avliden donator. Det finns även ett mer långsiktigt forskningsprojekt där man försöker bygga upp en konstgjord livmoder av mottagarens egna stamceller.

Läs hela artikeln i Läkartidningen.