I förra veckan meddelade Universitetskanslerämbetet, UKÄ, att de efter en uppföljning hade godkänt 18 av de 74 specialistutbildningar för sjuksköterskor som under hösten 2014 kritiserades för bristande kvalitet.

Nu har alltså ytterligare 22 godkänts, vilket innebär att mer än hälften av de tidigare kritiserade lärosätena och specialistutbildningarna får fortsätta att examinera specialistsjuksköterskor.

Dessa är de senast godkända utbildningarna:

 • Barn och ungdom vid Göteborgs universitet
 • Omvårdnad – Magister vid Göteborgs universitet
 • Anestesisjukvård vid Högskolan i Borås
 • Intensivvård vid Högskolan i Borås
 • Ambulanssjukvård vid Karolinska institutet
 • Anestesisjukvård vid Karolinska institutet
 • Barn och ungdom vid Karolinska institutet
 • Distriktssköterska vid Karolinska institutet
 • Intensivvård vid Karolinska institutet
 • Onkologisk vård vid Karolinska institutet
 • Operationssjukvård vid Karolinska institutet
 • Psykiatrisk vård vid Karolinska institutet
 • Vård av äldre vid Karolinska institutet
 • Distriktssköterska vid Linnéuniversitetet
 • Operationssjukvård vid Linnéuniversitetet
 • Distriktssköterska vid Luleå tekniska universitet
 • Barn och ungdom vid Lunds universitet
 • Distriktssköterska vid Lunds universitet
 • Onkologisk vård vid Lunds universitet
 • Barn och ungdom vid Umeå universitet
 • Barn och ungdom vid Uppsala universitet
 • Anestesisjukvård vid Örebro universitet