Etiopiens ambulanssjukvårdsprogram, som lanserades 2012, är unikt för subsahariska Afrika. Idag finns totalt 1 250 fyrhjulsdrivna ambulanser, som servar alla avlägsna och svårtillgängliga delar av landet, dygnet runt och alla dagar i veckan. Detta utan någon kostnad för patienterna.

Vid sidan om detta har stora satsningar gjorts på mobilnätet i Etiopien, som gör det möjligt för patienter att ringa efter hjälp oavsett var de bor.

Halverat antal dödsfall

Forskare vid Umeå universitets center för global hälsa har tillsammans med Etiopiens hälsoministerium utvärderat satsningens hälsopåverkan ett år efter införandet.

De distrikt där ambulansvården användes oftare än genomsnittet hade 149 dödsfall per 100 000 förlossningar, medan distrikt med en ambulansanvändning under genomsnittet hade 350 dödsfall per 100 000 födslar.

En modell för fler länder?

– Trots ett enorm internationellt engagemang kring mödrahälsa och arbetet med att öka antalet förlossningar inom vården så har inte mycket uppmärksamhet riktats mot behovet av logistiska lösningar som snabbt tar afrikanska kvinnor till förlossningscentralerna. Resultatet tyder på att liknande program kan vara en viktig innovation för att förbättra mödrars och nyföddas hälsa i hela subsahariska Afrika, säger Peter Byass, epidemiolog vid Umeå universitet och en av artikelns författare.

Resultaten beskrivs i artikeln Can innovative ambulance transport avert pregnancy-related deaths? One-year operational assessment in Ethiopia, som publicerats i tidskriften Journal of Global Health.