Flest fall har rapporterats från Angolas huvudstad Luanda. 375 av fallen är laboratorieverifierade.

Fall kopplade till utbrottet har också identifierats hos återvändande resenärer i Kina, Kenya, Mauretanien och Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa). Det visar, enligt den information som svenska Folkhälsomyndigheten lagt upp på sin hemsida, att det finns risk för internationell spridning till andra områden med förutsättningar för gula febern, som Afrika, Central- och Sydamerika

Gula febern överförs via myggor av framför allt Aedes-släktet, samma slag som även sprider denguefeber. Viruset som orsakar gula febern är ett flavivirus och angriper levern.

Dödligheten för dem som utvecklar sjukdomen är hög, 20-50 procent. Många som smittas blir dock bara lite sjuka eller inte sjuka alls. Inkubationstiden är 2-6 dagar.  

Rekommenderar vaccin

Alla äldre än 9 månader, som reser till områden med smittrisk, rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att vaccinera sig. Svenska turister löper dock mycket liten risk att smittas av gula febern, enligt myndigheten, som baserar denna fakta på ”många års erfarenhet”. Myggmedel och skyddande klädsel rekommenderas också.