Vad är det som orsakar de skador på hjärnan som gör att ett barn drabbas av cerebral pares, cp? Det har doktoranden Kristina Ahlin vid Sahlgrenska akademin i Göteborg skrivit en avhandling om.

Tidigare har man trott att den främsta orsaken till cp är komplikationer under förlossningen som gett syrebrist hos barnet. Men studier visar att syrebrist endast kan förklara en del av alla fall.

Tre olika orsaker

Avhandlingen visar på tre möjliga vägar till cerebral pares: syrebrist hos barnet, infektion och missbildning. Fyra olika studier med sammanlagt 309 barn med cp ingår, tillsammans med en kontrollgrupp på 618 friska barn.

Resultaten visar att det finns en koppling mellan infektion hos den gravida modern och en typ av cp som drabbar ena sidan av kroppen, medan den typ av cp som drabbar båda sidorna av kroppen och är allvarligare kan kopplas till infektioner hos barnet tidigt efter förlossningen.

Vanliga infektioner

Alla infektioner som var dokumenterade i mammans journal är inkluderade och det visade sig att relativt vanliga infektioner som urinvägsinfektion och njurbäckeninflammation kunde kopplas till en ökad risk. Det fanns också en ökad risk om mamman fått antibiotika under graviditeten, men om det är själva medicineringen eller den bakomliggande infektionen som medför den ökade risken går inte att säga.

När det gäller infektioner hos barnet handlar det om barn som behandlats på neonatalavdelning för mer allvarliga tillstånd som hjärnhinneinflammation eller blodförgiftning.

Risken ändå låg

Hur stor del av alla cp-fall som kan förklaras av infektioner kan Kristina Ahlin inte säga, men hon poängterar att det är en liten del av cp-skadorna. Och att risken för cp i sig är låg.

– För de allra flesta är ju en infektion ingenting allvarligt, säger hon.

Kristina Ahlin hoppas att fördjupade studier ska leda till att man förstår mer när det gäller sambandet mellan infektioner och hjärnskador och vilken roll antibiotika spelar.

– Det är viktigt att få klarhet om det är antibiotikan i sig som kan ge skador eller om det bara är en markör för infektioner, så att vi kan ge tydliga råd på den punkten, säger hon.