Webbutbildningen utgår från de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder där ohälsosamma matvanor lyfts fram som en viktig fråga att ta upp med patienterna. Råden baseras på Livsmedelsverkets senaste kostråd.

Förutom kunskap om råden och vem som kan behöva rådgivande samtal så tar den webbaserade utbildningen också upp hur samtalen kan genomföras.

Den uppdaterade och omarbetade versionen av webbutbildningen finns på Kunskapsguiden.se och riktar sig till sjuksköterskor, barnmorskor och andra som arbetar med att ge kostråd.