Enligt ett pressmeddelande från Karolinska institutet, KI, kommer den skandalomsusade kirurgen omgående att få besked om att hans anställning upphör.

De skäl som ligger bakom beslutet är enligt KI att:

  • Paolo Macchiarinis verksamhet vid Kuban State medical university i Krasnodar i Ryssland är oförenlig med KI:s värdegrunder och har skadat KI:s anseende
  • han inte sanningsenligt och fullständigt har redovisat sina bisysslor
  • han har lämnat oriktiga eller missvisande uppgifter i de CV han har lämnat in till KI
  • Paolo Macchiarini har visat oaktsamhet i forskning enligt KI:s utredning 2015

— Det är omöjligt för KI att fortsättningsvis ha något som helst samarbete med Paolo Macchiarini. Han har agerat på ett sätt som har fått mycket tragiska konsekvenser för drabbade individer och deras familjer. Hans agerande har skadat förtroendet för KI och för forskningen generellt sett, säger personaldirektören Mats Engelbrektson i pressmeddelandet.