På de flesta håll i världen får svårt sjuka barn som intensivvårdas, rutinmässigt näringsdropp insatt relativt omgående när de kommer under intensivvård. Det har ansetts stärka deras muskler, förhindra komplikationer och underlätta återhämtningen, enligt forskarna bakom en ny studie, som nu vänder på steken.

1 440 allvarligt sjuka barn, 0-17 år, som fick intensivvård vid tre sjukhus i Belgien, Kanada och Nederländerna ingick i den randomiserade studien. Hälften av barnen fick näringsdropp inom det första dygnet, den andra hälften först dag åtta.

– Vi fann att nuvarande rutinen att ge barnen näring i ett tidigt stadium inte bidrog till deras tillfrisknande, säger professor Greet Van den Berghe, den belgiske forskningsledaren.

Tvärtom hade barnen som fått näring intravenöst först i ett senare stadium färre infektioner, mindre organkollapser samt återhämtade sig och kunde åka hem snabbare.

Oväntat resultat

– Effekten var synlig hos alla, oavsett sjukdom, barnets ålder eller vilket sjukhus de vårdades på, säger Greet Van den Berghe.

Ett oväntat resultat var, enligt forskarna, att de barn som löpte högst risk för undernäring var de som vann mest på att få näring i ett senare skede. Resultatet förstärktes av upptäckten att svårt sjuka för tidigt födda barn, drog mer nytta av ett senare insatt näringsdropp än äldre barn.

Dödligheten påverkades dock inte av i vilket skede näringsdropp sattes in.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidsskriften New England Journal of Medicine, se länk.

Tidigare har forskningen sett att det även är bättre för vuxna som intensivvårdas att inte få näring intravenöst i början.