Mer än 70 procent av alla förstföderskor får värkstimulerande dropp för att skynda på förlossningen. Men det är inte alla som får någon effekt av det.Genom att ta prov på fostervattnet kan man tidigare identifiera en grupp, där chanserna till en normal förlossning är stora, samt vilka kvinnor som riskerar ett långt och utdraget förlossningsförlopp.  

Risk för komplikationer

En förlossning som drar ut på tiden kan leda till skador både för kvinnan och barnet. Kvinnan kan få en ökad risk för blödningar och infektioner efter förlossningen och barnet kan drabbas av syrebrist. En av de vanligaste orsakerna till att en förlossning drar ut på tiden är att värkarna är svaga. 

Nu har överläkare Eva Wiberg-Itzel vid kvinnokliniken på Södersjukhuset utvecklat en metod som analyserar mängden mjölksyra i fostervattnet.

– Mjölksyran utsöndras från livmodern under förlossningen. Det flesta kvinnor har normala nivåer. I min forskning har jag dock sett att bland de som har höga nivåer föder endast 15 procent vaginalt. Men om man i ett tidigare skede kan avgöra vilka kvinnorna är kan de få annan hjälp och därmed minskar risken för komplikationer, säger hon.

Provet tas på fostervattnet som ändå sipprar ut under förlossningen efter att hinnorna spruckit. Analysen sker direkt på avdelningen via en sticka som sätts in i en specialdesignad apparat. Svaret är klart efter 15 sekunder.

Skräddarsydd behandling

Eva Wiberg-Itzel har tidigare testat metoden på 3 000 förstföderskor och parallellt med att Södersjukhuset nu inför provet kommer åtta länder i Europa att delta i ett utökat projekt.

– Förhoppningsvis kommer vi att kunna ge en mer skräddarsydd behandling både till kvinnor som har effekt av värkstimulerande dropp och till de som behöver annan hjälp. Förutom att det minskar risken för komplikationer, så innebär snabbare förlossningar även att fler kan få plats hos oss. Det behövs på Södersjukhuset, som har ett stort tryck på förlossningsplatserna, säger hon.