Året var 1986. Hans handledare var Astrid Norberg som året därpå blev landets första professor i ämnet och som fram till dags datum handlett ett 40-tal doktorander vid Umeås institution för omvårdnad.

– I dag är det ingen som höjer på ögonbrynet när man säger att man är sjuksköterska och forskare. Men när jag började fick man nästan hålla det hemligt, det kändes så pretentiöst. Man fick konstiga frågor som "Varför det, du är ju sjuksyster, kan en sådan verkligen forska?".

Vård och omsorg

När Socialstyrelsen 2010 presenterade de nationella riktlinjerna för vård av människor med demenssjukdom kände han en enorm tillfredställelse. Det var enligt P-O Sandman första gången som omvårdnadsforskningens mer mjuka frågor fick så stor plats i den typen av styrdokument för vården.

– Hela 85 procent handlade om vård och omsorg, 15 procent om diagnostik och behandling, säger han.

Professor emeritus

Liksom Astrid Norberg har P-O Sandman genom alla åren haft starkt fokus på omvårdnaden av personer med demens.

Astrid-Norberg-liten.jpg
Astrid Norberg har bland annat forskat inom området psykogeriatrisk omvårdnad, vilket haft stor betydelse för vården av äldre med demenssjukdom.

Astrid Norberg, som numera tituleras emeritus, fyller 77 år denna månad men är fortfarande anställd vid universitetetet och är dessutom engagerad vid högskolan i Ersta i Stockholm och vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Jubileumsfirande

Även P-O Sandman har en del forskning kvar, men valde att avsluta sin anställning vid institutionen i samband med att han förra året fyllde 65. Numera tituleras han senior professor.

Båda deltar i eftermiddag i det jubileumssymposium som hålls med anledning av att institutionen firar 30 år. Även professor emeritus Ingalill Rahm Hallberg vid Lunds universitet håller tal, liksom Maria Härgestam som förra året lade fram institutionens hundrade doktorsavhandling.