Det är forskare vid Lunds universitet som upptäckt en ny och mer träffsäker metod. Den innebär att högriskpatienter kan opereras tidigare, medan patienter med en ofarlig variant av åderförkalkning, kan slippa operation.

Tobias Erlöv, numera disputerad i biomedicinsk teknik vid Lunds tekniska högskola, upptäckte att en matematisk formel kan användas för att tolka ultraljudssignalen och avgöra plackets farlighetsgrad. Ultraljudet görs på patientens halspulsåder.  Instabila – farliga – plack består av lipider och makrofager och kan spricka och förorsaka stopp i blodkärl. Det farliga placket svarar på ultraljudet med en annan frekvens än det ofarliga placket.

Ger mer exakta data

– Man tittar alltså på hur ultraljudssignalen ser ut innan man gör bilder av den, i det stadiet finns det mer kvar av informationen som verkar kunna identifiera farliga komponenter på ett säkrare sätt, säger Magnus Cinthio vid Institutionen för biomedicinsk teknik till Vårdfokus.

Magnus Cinthio är en av forskarna och medförfattarna till en artikel som Tobias Erlöv nyligen publicerade i en medicinsk tidskrift, se länk.

Större studier

Metoden ska nu utvärderas på 1 500 patienter vid fyra universitetssjukhus i tre länder. För de 39 patienter som hittills utvärderats i Sverige, har histologi och ultraljudsresultatet visat sig stämma överens i hög grad, enligt Magnus Cinthio.

Ultraljudsmetoden är billig, enkel och helt ofarlig för patienterna och skulle även kunna användas för att screena större befolkningar för att upptäcka livshotande hjärtkärlsjukdom.

– Det behövs fler studier först, men sedan skulle det kunna gå snabbt att införa i vården och biomedicinska analytiker är en lämplig grupp att utföra undersökningarna, säger  Magnus Cinthio.