Region Skåne lider akut brist på sjuksköterskor. 500 tjänster behöver tillsättas och Vårdförbundets ordförande i Skåne, Mats Runsten, ser det som ett resultat av en medveten personalpolitik från arbetsgivarens sida.

– I stället för att satsa på den egna personalen har man valt att lägga pengarna på bemanningsföretag. Med arbetstider som hotar hälsan och dålig löneutveckling är det inte konstigt att det är svårt att rekrytera, säger han.

Behovet gäller framför allt specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor till akutsjukhusen och psykiatrin. Och det är tillsvidaretjänster som Region Skåne nu annonserar ut – inte sommarvikariat. Mats Runstens kommentar är att 500 lediga tjänster innebär en väldigt stor brist på sjuksköterskor.

En lam ursäkt

– När vi konfronterar arbetsgivaren försvarar de sig med att det är brist över hela landet. Det tycker vi är en lam ursäkt. Jag ser personalpolitiken som en ren kapitalförstöring som har pågått länge. Det är så illa skött att man kan kalla det vanstyre.

Mats Runsten är klar över vad som behövs för att vända utvecklingen: hälsosamma arbetstider med tid för återhämtning vid nattarbete, bättre löneutveckling och betald specialistutbildning.

– Då skulle bemanningssituationen se bättre ut, säger han.