Sjuksköterskan dömdes för egenmäktigt förfarande och narkotikabrott för ett år sedan. Hon hade tagit hem ett så kallat "fulförråd" av läkemedel som förvarades på jobbet. Mediciner som egentligen skulle ha kasserats, men som sparades för akuta behov.

Inför en kontroll på jobbet valde sjuksköterskan att ta hem det hemliga läkemedelsförrådet, något som upptäcktes vid en husrannsakan hemma hos henne ett par veckor senare.

Vanligt med "fulförråd"

I tingsrättsförhandlingarna berättade sjuksköterskan att hon var medveten om att "fulförråden" inte var tillåtna, men att det är vanligt att sjuksköterskor har dem ändå. Hennes avsikt var aldrig att spara läkemedlen för egen del, utan att ta tillbaka dem till arbetsplatsen när inspektionen var avklarad, eftersom det var många "bra att ha" mediciner som smärtstillande och lugnande.

Tingsrätten trodde på henne i det fallet, men ansåg ändå att brottet var allvarligt och hon dömdes till villkorlig dom och dagsböter. Rätten tog inte ställning till frågan om "fulförråd" på jobbet, utan dömde sjuksköterskan för att hon olovligen tagit hem medicinerna till sin bostad.

Anmäld till HSAN

Ärendet anmäldes också till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, av Inspektionen för vård och omsorg som ansåg att sjuksköterskan borde åläggas prövotid. Sjuksköterskan själv säger i ett yttrande till Ivo att hon trodde att hon gjorde något bra och inte insåg att det var brottsligt samtidigt som hon upplevde att det fanns ett tyst medgivande från arbetsgivaren att ha läkemedelsförråden.

HSAN anser dock att eftersom brottet har begåtts i samband med yrkesutövningen påverkar det förtroendet för sjuksköterskan och hon får därför en treårig prövotid med särskild prövotidsplan.