– Det är väldigt positivt, men medlemmar som jobbat inom ett visst verksamhetsområde kan bli omplacerade till någonting annat. De som inte går med på det kanske säger upp sig och lämnar landstinget. Men det kommer åtminstone inte att bli några övertaliga inom våra medlemsgrupper, vilket vi först befarade, säger Ann-Britt Jonsson, vice ordförande i Vårdförbundets avdelning i Värmland.

Förra året gick landstinget back med 137 miljoner kronor. Redan i höstas beslutade därför ledningen att få ner underskottet. Målet är att före årets utgång ha minskat kostnaderna med 380 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 300 heltidstjänster.

I början av året meddelade landstinget att man dittills hade lyckats ringa in 221 av dessa tjänster, varav 67 berörde Vårdförbundets medlemsgrupper, i huvudsak sjuksköterskor.

Av dessa skulle 36 tjänster dras in i samband med att anställda pensionerade sig eller visstidsanställningar och vikariat upphörde. Resterande 31 bedömdes som övertaliga, vilket innebar att många sjuksköterskor riskerade att förlora jobbet.

Men efter den information som Vårdförbundet senast fått från arbetsgivaren ser det inte ut att bli någon övertalighet av Vårdförbundets yrkesgrupper.

– Genom att många tjänster inte återbesätts får det naturligtvis effekter på dem som blir kvar. Just nu görs riskbedömningar för att se var och hur nedskärningarna kommer att drabba olika verksamhetsområden, vilket kan leda till omflyttning av personal, säger Ann-Britt Jonsson.