Förhoppningen är att det ska bli kortare väntetider för barncancerpatienterna och att de samtidigt slipper oron för att smittas av infektioner i väntrummet på barnakuten.

– Här ska vi på ett bättre sätt kunna koordinera inskrivning och starta behandlingar. Det kommer också att underlätta vårdflödet och kan även minska behovet av inläggning, säger Nina Hultman, chefssjuksköterska inom barnonkologi på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna utanför Stockholm.

Den nya enheten ska även utföra provtagning, blodgivning, avlastning och stöttning vid svåra samtal.

Enheten öppnas senare i år och bemannas av en läkare med barnonkologisk erfarenhet och två erfarna barnsjuksköterskor. Den är ett pilotprojekt på ett år och finansieras med hjälp av medel från Arbetsmiljölyftet i Stockholms läns landsting.