Det visar statistik som AFA Försäkring har tagit fram i samband med den internationella kvinnodagen.

  • 2009 var antalet sjukskrivna kvinnor 24 000.
  • 2014 hade antalet ökat till 42 000.

Det är bara hälften så många män som var sjukskrivna, 21 800.

Risken att drabbas av sjukskrivning ökar med stigande ålder. 31 procent av det totala antalet sjukskrivna kvinnorna tillhör åldersgruppen 46-55 år.

Den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland kvinnor 16-45 år är psykiska diagnoser. För åldersgruppen 46-64 år är det främst sjukdomar i muskler och skelett som leder till sjukskrivning.

Analysen är baserad på information om 314 000 långvariga sjukfall ersatta från AFA Försäkrings sjukförsäkringar under åren 2009-2014.