Allt fler 15-åringar i Sverige väljer bort tobak och alkohol. Det visar den internationella studien Skolbarns hälsovanor.

Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska i Europa och sjunker kraftigt i Sverige.

  • Andelen 15-åriga pojkar som uppger att de dricker alkohol minst en gång i veckan sjönk från 9 till 5 procent mellan 2009/10 och 2013/14.
  • För flickor sjönk andelen från 11 till 4 procent.

Sverige tillhör numera de fem länder i Europa som har allra lägst alkoholkonsumtion bland 15-åringar.

Rökningen har också minskat: Från 16 till 6 procent bland pojkar och från 9 till 7 procent bland flickor.

Den psykiska ohälsan har däremot ökat mer i Sverige än i andra länder och Sverige ligger numera på plats 8 av 42 på listan över störst förekomst av psykisk ohälsa. Någon motsvarande ökning syns inte i de övriga nordiska länderna.

– För att förstå varför tonåringar i Sverige mår sämre än tonåringar i de andra nordiska länderna kommer vi att arrangera ett seminarium i juni, där vi bjuder in experter från de andra länderna för ett panelsamtal, säger Petra Löfstedt, ansvarig för studien Skolbarns hälsovanor i Sverige på Folkhälsomyndigheten.