I Sverige användes 1,5 miljarder engångshandskar under förra året, en tredjedel var operationshandskar för sjukvården, skriver Sydsvenskan i dag.

Att arbeta i sjukvården är en tuff belastning för händerna. Många handspritar sig 50 gånger på en dag och byter handskar lika ofta. Var femte sjukhusanställd i södra sjukvårdsregionen – cirka 5 000 personer – har haft eksem på händerna under det senaste året, visar en undersökning.

Kemikalier i handskarna

För att skona miljön har vinylhandskar bytts mot gummihandskar av nitril – som innehåller mer kemikalier. På Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö har man sett att hudeksem plötsligt blivit vanligare och misstankar finns om att det kan bero på handskarna.

Vilka kemikalier som finns i gummihandskarna är okänt eftersom det inte är något som tillverkarna måste deklarera.

– Vi måste hela tiden analysera handskarna och hålla oss a jour med vad de innehåller, säger Ola Bergendorff, kemist och docent vid Yrkesdermatologens laboratorium till Sydsvenskan.

Studie klar till hösten

Till hösten räknar de med att en omfattande studie om de anställdas eksem ska vara klar och kunna ge svar på i vilken grad det kan bero på handskarna.

– Vår undersökning av handeksem är unik eftersom vi har inventerat handkrämer, handsprit, tvålar och handskar som verkligen används på sjukhusen i Södra sjukvårdsregionen och kartlagt förekomsten av allergier mot dem hos mer än 500 sjukhusanställda, berättar Ola Bergendorff för Sydsvenskan.