Det är enskilda skolföretag och kommuner som kan söka bidrag från Skolverket för att stärka elevhälsan. När Skolverket nu har sammanställt vilka som beviljats bidrag står det klart att närmare 100 miljoner kronor kommer att betalas ut för höstterminen 2016.

Bidraget kommer att gå till att anställa skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, lärare med specialpedagogisk kompetens samt speciallärare.

Det extra bidraget till elevhälsan kommer att finnas även nästa år och just nu kan huvudmännen söka bidrag för insatser de planerar att göra under 2017.

Under de senaste 20 åren har psykosomatiska besvär fördubblats bland ungdomar mellan 13 och 15 år. Stress över skolarbetet är en av orsakerna, enligt Folkhälsomyndighetens undersökning av skolbarns hälsovanor. Allt fler lider av huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet.